Beste leden van S.V. Vaassen,

Wat een aantal weken geleden nog een probleem voor een ander deel van de wereld leek, heeft ons volledig in de macht gekregen op een ongekende manier. Onze gedachten gaan als eerste uit naar de mensen in de zorg, die letterlijk vechten voor hun met het coronavirus besmette patiënten. Tegelijk uiten wij hierbij ook ons medeleven voor mensen die als gevolgen hiervan zijn overleden en wij wensen alle nabestaanden en dierbaren veel kracht bij het dragen van dit onwaarschijnlijke verlies.

De KNVB heeft besloten om het amateurvoetbal dit seizoen geen vervolg te geven, wat betekent dat de velden van S.V. Vaassen voorlopig leeg zullen blijven. Wij kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen oproept, bijvoorbeeld over de contributie. Minister Koolmees heeft de oproep gedaan om de contributies aan clubs te blijven betalen zodat deze hun verplichtingen kunnen nakomen. Ook voor S.V. Vaassen is dit van belang om niet in de problemen te komen.

Dit abrupte einde hoeft niet te betekenen dat we helemaal niet meer aan voetballen of andere activiteiten toekomen, maar het is op dit moment te onzeker om hier uitspraken over te doen. Dit geldt ook voor zaken als het afscheid van trainers, begeleiders en spelers. We blijven u regelmatig op de hoogte houden over belangrijke ontwikkelingen en mogelijke plannen op dit gebied. Het bestuur van S.V. Vaassen wenst u allen een goede gezondheid en veel kracht bij het doorstaan van deze moeilijke periode en bedanken u voor uw steun aan de mooie club die ons allen bindt. Lang leve de club!

B.A. Meuleman - Voorzitter S.V. Vaassen