Iedere eerste vrijdag van de maand komen bij S.V. Vaassen de senioren, leden en donateurs, in de kantine bij elkaar. Natuurlijk wordt er over voetbal gepraat, maar vooral om een gezellige avond te hebben.
Traditioneel begint de avond met een paar rondjes bingo. Daarna is het mogelijk om te gaan jokeren, klaverjassen, sjoelen of biljarten. Inmiddels bestaat de seniorenclub 53 jaar. Hiervan heeft Joop Brummel maar liefst 34 jaar de kar getrokken. Samen met Stien (zijn vrouw) leidde en verzorgde hij de avonden. Zo was de prijzentafel altijd goed gevuld en ook bij lief en leed verzorgden zij de attenties. Waar nodig werden zij ondersteunt door enkele commissieleden. 
Op vrijdagavond 7 juni jl. heeft Joop de voorzittershamer overgedragen aan Wim van Beek. Wim maakte gelijk gebruik van zijn nieuwe functie en bedankte Joop en Stien voor alle inzet in al die jaren. Dit word door de seniorenclub onderstreept met een diner bon. Natuurlijk blijven Joop en Stien de avonden bezoeken, maar dan figuurlijk gesproken aan de andere kant van de tafel.