De seniorenclub van S.V. Vaassen heeft de jaarlijkse feestavond gehouden. Na een kort woordje door de voorzitter Wim van Beek werd er gegeten, gedronken en natuurlijk teruggekeken op het afgelopen jaar tijdens een gezellige avond in het clubhuis van S.V. Vaassen.

Bij voetbalvereniging S.V. Vaassen komen iedere eerste vrijdag van de maand de senioren, leden en donateurs, bijeen. Natuurlijk om over het voetbal te praten, maar vooral om een gezellige avond te hebben. Deze bijeenkomsten beginnen traditioneel met enkele rondjes bingo (kienen noemen ze het zelf). Hierna wordt er gejokerd, geklasverjast, gesjoeld en gebiljart. Over het hele jaar worden door Wim van Beek de punten van alle activiteiten bijgehouden. Tijdens de feestavond werden de 'kampioenen' gehuldigd.

Jokeren: 1e prijs Mevr. Bertha Niekamp, 2e prijs Dhr. W van Beek

Klaverjassen: 1e prijs Dhr. Wim Langevoort, 2e prijs Dhr. Jannus Kamphuis

Sjoelen: 1e prijs Mevr. Stien Brummel

Biljarten: 1e prijs Dhr. Bennie Vosselman, 2e prijs Dhr. Hennie Niekamp

De dames Bertha Niekamp, Carla de Weerd, Mientje Stellingwerf en de heer Wim van Beek hadden voor een warm en koud buffet van de vossenberg gezogd. Na enkele rondjes kienen kwam de verrassing in de vorm van nostalgische muziek die werd gespeeld door de heren Tinus en Marty van Huffelen. Er werd luid meegezongen met o.a. de Zuiderzeeballade en natuurlijk het Canneburgse kloksie. Iedereen kon terugkijken op een mooie afsluiting van deze gezellige bijeenkomst van de seniorenclub.

Klik hier voor de foto's !