Vanmiddag Beste sportvrienden en - vriendinnen, 

 

Donderdag 14 november 2019 om 20:30 uur wordt de algemene ledenvergadering gehouden in het clubhuis van onze vereniging op het Sportpark de Kouwenaar. De uitnodiging voor deze ledenvergadering ontvangt iedereen per mail. Tevens bevat deze uitnodiging de agenda van deze avond. Alle leden en ouders van jeugdleden tot 16 jaar zijn van harte uitgenodigd op deze ledenvergadering.

 

Namens bestuur S.V. Vaassen, 

Ben Meuleman, 

Voorzitter.