– De lange geschiedenis van SV Vaassen werd afgelopen week tijdens de jaarvergadering extra benadrukt. Maar liefst vier leden zijn hun club al zeventig jaar trouw. In totaal werden elf jubilarissen in het zonnetje gezet.

Zes van hen waren tijdens de algemene ledenvergadering aanwezig. Voorzitter Ben Meuleman overhandigde hen de verenigingsspeld, natuurlijk met een fraaie bos bloemen. Over iedere jubilaris gaf Meuleman een korte opsomming van hun geschiedenis bij de club. Waarbij ongetwijfeld niet alles werd benoemd, omdat de mannen in de loop der jaren ook als vrijwilliger veel taken op zich hebben genomen. En de meesten zijn nog wekelijks in en rond het clubhuis te vinden. Zowel als supporter en als vrijwilliger.

Michel Heo, Marti van Uitert en Gradus Buitenhuis zijn 25 jaar lid van SV Vaassen. Harrie Kamphuis is al veertig jaar bij de club en Lammert Schurink een halve eeuw. Luuk Buitenhuis en Hans Koetsier zijn al zestig jaar verbonden aan de blauw-witten. Het viertal Hein Brummel, Marinus Berkhoff, Ben Blok en Jannus Kamphuis is gehuldigd voor zeventig jaar lidmaatschap. De jubilarissen die deze avond niet aanwezig waren, hebben hun speldje en de bloemen thuis ontvangen.

Tijdens de algemene ledenvergadering  werd kort teruggeblikt op het vorige seizoen. De toename van het aantal jeugdleden geeft de club alle hoop op een gezonde toekomst, waarbij over vier jaar het honderdjarig bestaan gevierd wordt.

lid worden

lidworden

 

foto´s

vsncollage

 

nieuwsbrief

nieusbrief