Volgende wedstrijd

S.V. Vaassen 1

_____________________________

     - 

x heeten

 

22 april 2019 / 14:00 uur

Sportpark de Kouwenaar

 

 

Overige teams

_____________________________

 

 

Oproep aan alle leden registreer je e-mailadres bij de club!

 

Zorg – mits nog niet gedaan – zo snel mogelijk voor registratie van je e-mailadres bij de ledenadministratie van S.V. Vaassen. Dit is om meerdere redenen van groot belang, nu per het nieuwe seizoen 2014/'15 het informeren over tuchtrechtelijke beslissingen aan de verenigingsleden (alleen) per e-mail verloopt.

Het verzamelen en laten registreren van de e-mailadressen voorkomt dat S.V. Vaassen de leden gedurende het seizoen constant zelf moet informeren over lopende tuchtzaken. Bovendien verkleint dit de kans dat het lid niet tijdig wordt geïnformeerd en daardoor mogelijk een tuchtrechtelijke mededeling negeert. Dit laatste kan leiden tot nieuwe tuchtrechtelijk consequenties, bijvoorbeeld als een speler ongerechtigd heeft deelgenomen aan een wedstrijd waarvoor hij of zij is uitgesloten.

Veranderingen tuchtzaken

Tot nu toe ontvangt de betrokkene per post en diens vereniging digitaal het bericht van een tuchtrechtelijke mededeling. Per 2014/'15 ontvangt de vereniging de mededeling nog altijd digitaal via Sportlink Club, maar wordt het individuele lid niet meer per post maar dus per mail geïnformeerd. Het is één van drie wezenlijke veranderingen in tuchtzaken amateurvoetbal, die leiden tot vereenvoudigde tuchtprocedures en onder meer de verenigingen en scheidsrechters tijds- en efficiencyvoordelen opleveren.

Rechtstreeks in Sportlink of via DWF

Het is een recht om als individueel lid rechtstreeks geïnformeerd te worden over een tuchtrechtelijke beslissing, maar dit recht vervalt als er geen correct e-mailadres is aangeleverd. De KNVB reglementen zijn hier per 1 juli ook op aangepast. Als het e-mailadres ontbreekt, ontvangt alléén de vereniging de mededeling en moeten wij de inhoud van dit bericht tijdig doorgeven aan het individuele lid en daarvoor is vaak ook weer een e-mailadres noodzakelijk.

Het is dus – nogmaals – in het belang van de S.V. Vaassen om de e-mailadressen van haar leden in Sportlink Club te registreren. Ook op het DWF komt de mogelijkheid om e-mailadressen in te vullen. Hierdoor heeft het individuele lid ook zelf een directe gelegenheid zijn digitale correspondentieadres kenbaar te maken.

Zaalvoetbal

In het zaalvoetbal is het, met uitzondering van de Eredivisie zaalvoetbal mannen, Eredivisie zaalvoetbal vrouwen en de Eerste divisie zaalvoetbal mannen, niet mogelijk een e-mailadres op het DWF te registreren, aangezien het zaalvoetbal – met uitzondering van deze klassen – nog niet met het DWF werkt. Een zaalvoetballer kan, als hij niet uitkomt in één van genoemde klassen, over een tuchtrechtelijke uitspraak dus alleen digitaal worden geïnformeerd als de vereniging zijn e-mailadres in het ledenbestand heeft geregistreerd.

Voordelen

Het in kaart hebben en registreren van de e-mailadressen van de leden biedt S.V. Vaassen overigens veel bijkomende voordelen. Via SportlinkClub, kan S.V. vaassen, zo heel eenvoudig met de leden communiceren, ook over alle andere (club)onderwerpen. De automatisering bespaart de vereniging bovendien structureel werk, tijd en geld.

Digitale informatievoorziening is sowieso haast onmisbaar en zowel voor elftal/team en vereniging als speler, aanvoerder en/of andere individuele betrokkene is en blijft het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over lopende tuchtzaken. Daarnaast willen we als club de papieren correspondentie naar de leden tot een minimum beperken.

Dus als je e-mailadres nog niet bekend is bij ons of je e-mailadres, is gewijzigd, geeft dit dan per mail door aan de secretaris van S.V. Vaassen. dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.