Tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging SV Vaassen heeft voorzitter Ben Meuleman dit jaar een cheque uitgereikt aan de Stichting Sidney & Friends. Deze Emster club biedt extra activiteiten aan kinderen en jong volwassenen met een handicap, zoals huifbedrijden,

Met zijn nieuwjaarstoespraak benadrukte Meuleman dat SV Vaassen midden in de samenleving staat. “Als het allemaal zo goed gaat, hoe ziet de toekomst er voor ons uit?”, vroeg hij zich af. “De economie hersteld maar banen verdwijnen door de automatisering. Sociale media die steeds belangrijker worden. Mobieltjes op tafel in plaats van samen een biertje drinken. Maar ook de aanleg van kunstgrasvelden, waarbij nu pas wordt gekeken naar de veiligheid”, was zijn kritische noot. Verder ziet hij voldoende positieve punten. Jong en oud is actief bij SV Vaassen. “We zijn er met en voor elkaar”, weet Meuleman. De nieuwjaarsreceptie bij voetbalvereniging SV Vaassen is goed bezocht. Vele leden, maar ook buurtverenigingen, wensen elkaar van harte een goed 2017!

De verenging heeft twee jaar geleden het charity fund opgericht. Hiermee wil de club structureel een bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoorde projecten. In de voorgaande jaren werden al verschillende goede doelen op incidentele basis gesteund. Het charity fund wordt gevuld met onder andere een substantieel deel van de oud papier opbrengst.

Namens de Stichting Sidney & Friends nam Heidi van de Werfhorst de cheque ter waarde van € 500,00 dankbaar in ontvangst. “Door de bezuinigingen in de zorg is er geen geld voor extra’s. Daarom hebben wij enkele jaren geleden deze stichting opgericht. We bieden op ’s Heerenloo locatie Schuylenburg huifbedrijden aan. Verder proberen we op andere manieren ook het leven van kinderen en jong volwassenen met een meervoudige handicap te veraangenamen”, lichtte Van de Werfhorst toe. Ze vertelde dat de Stichting Sidney&Friends aangenaam verrast werd door de schenking van SV Vaassen.

lid worden

lidworden

 

foto´s

vsncollage

 

nieuwsbrief

nieusbrief